Firmastempel

Stempelmaler for enkel bestilling av firmastempel. Firmastempler kan ha forskjellige utforming, men de bør inneholder minimum firmanavn og organisasjonsnummer.