Bedriftstempel

Kjøpsbetingelser

1. GENERELT

1.1

Disse generelle vilkårene gjelder når du som forbruker foretar en bestilling via www.bedriftstempel.no (heretter kalt «Nettstedet») og dertil hørende sider. Avtale inngås mellom deg og Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no), organisasjonsnummer 994 545 361. Utførlige kontaktopplysninger og øvrig informasjon om Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) fremgår på Nettstedet. Vilkårene er kun anvendelige for deg som forbruker og som foretar bestillinger via Nettstedet.

1.2

For å kunne bestille på www.bedriftstempel.no må Du ha fylt 18 år. Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) aksepterer, etter norsk lov, ikke kredittkjøp til personer under 18 år. Merk Alt AS (bedriftstempel.no) forbeholder seg retten til i enkelttilfeller å nekte eller endre din bestilling (for eksempel dersom Du har oppgitt feilaktige opplysninger og/eller har betalingsanmerkninger).

1.3

Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) reserverer seg for at varen er utsolgt, samt eventuelle bilde- og skrivefeil på Nettstedet, for eksempel feil i produktbeskrivelse eller teknisk spesifikasjon, feilaktige priser samt prisjusteringer (slik som endrede priser fra leverandører eller valutaendringer) eller feilaktig informasjon angående om en vare fins på lager. Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) har rett til å korrigere slike eventuelle feil og endre eller oppdatere informasjonen når som helst. Dersom feilaktig pris har blitt oppgitt for en vare som du har bestilt, kommer Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) naturligvis å meddele deg om dette og vente på din godkjennelse av den korrigerte prisen før Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) fortsetter med bestillingen. All bildeinformasjon på Nettstedet skal utelukkende ses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner kan ikke garantere varens eksakte utseende. Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) tar ikke ansvar for informasjon på Nettstedet som kommer fra en tredjepart.

1.4

Nettstedet samt alt innholdet på Nettstedet, eies av Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) eller Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) lisensgivere. Informasjonen er beskyttet gjennom blant annet immaterialrettslige og markedsrettslige lover. Dette innebærer at varemerke, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout samt informasjon om varer, tjenester og annet innhold ikke kan kopieres eller brukes uten skriftlig godkjennelse fra Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no).

2. AVTALE OG BESTILLING

2.1

For å kunne foreta et kjøp via Nettstedet, må Du akseptere Vilkårene. Ved å akseptere Vilkårene, forplikter Du deg til å følge Vilkårene i sin helhet, samt godkjenner at du har lest gjennom informasjonen om personopplysninger og samtykket i bruken av personopplysningene og cookies etter Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) personvernpolicy, se her.

2.2

En avtale om kjøp inngås først når Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) har bekreftet din bestilling og Du har mottatt ordrebekreftelse fra Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) på e-post. Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) oppfordrer deg til å ta vare på denne ordrebekreftelsen for eventuell kontakt med Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) kundetjeneste. Du kan tilbakekalle bestillingen inntil den er bekreftet av Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no). Dersom bestillingen tilbakekalles, kommer Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) til å betale tilbake alle eventuelle betalinger som Du eller dine betalings- eller kredittkortselskap har foretatt vedrørende bestillingen.

3. KUNDEOPPLYSNINGER M.M.

3.1

Når Du registrerer brukerkontoen din og/eller skal gjennomføre en bestilling, kommer Du til å bli bedt om å oppgi visse personopplysninger. Du bekrefter at de opplysningene som Du fyller inn er korrekte og fullstendige samt står til ansvar for feilaktig oppgitte opplysninger. Informasjon om Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) behandling av personopplysninger fins i Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) personvernpolicy.

3.2

Du påtar deg å sørge for at ingen andre kan bruke dine innloggingsopplysninger. Du må ikke avsløre brukernavn og passord for noen uvedkommende og må sørge for at dokumenter med opplysninger om brukernavn og passord oppbevares på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til informasjonen. Du må omgående melde fra til Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) dersom det kan mistenkes at uvedkommende har fått tilgang til passordet ditt. Du står ansvarlig for alle kjøp som er gjort med dine innloggingsopplysninger dersom Du ikke melder fra til Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) om dine mistanker.

3.3

Dersom Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) mistenker at Du misbruker brukerkontoen din eller innloggingsopplysningene dine eller på annen måte bryter Vilkårene, har Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) rett til å sperre tilgangen din. Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) har også rett til å tildele deg nye innloggingsopplysninger.

4. PRISER, AVGIFTER OG BETALING

4.1

Ved bestilling via Nettstedet gjelder de prisene som oppgis på Nettstedet. Priser angis i norske kroner og er inklusive moms. Prisene inkluderer ikke betalings- og fraktavgifter, som oppgis separat.

4.2

Du kan betale på de måtene som oppgis på Nettstedet. Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) har rett til å ta betalt allerede i forbindelse med bestillingen, dersom ikke fakturabetaling eller en annen lignende betalingsmåte er valgt av deg og godkjent av Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no). Ved fakturabetaling eller delbetaling kan Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) eller Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) samarbeidspartnere komme til å foreta en kredittsjekk. Du kommer i et slikt tilfelle til å bli opplyst om dette. Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) forbeholder seg retten til ikke alltid å tilby alle betalingsmåter, alternativt endre betalingsmåte dersom det som Du har valgt av en eller annen grunn ikke fungerer ved tidspunktet for kjøpet. Observer at eventuelle begrensninger for betalingsalternativer oppgis på Nettstedet.

5. KAMPANJER OG TILBUD

Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) kan fra tid til annen tilby kampanjer på Nettstedet som kan ha mer fordelaktige vilkår enn det som fremgår av disse Vilkårene, f.eks. angående betaling eller forlenget angrerett. Disse mer fordelaktige vilkårene gjelder så lenge kampanjen er aktiv og for de spesifikke varene som angis av Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) i forbindelse med kampanjen. Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) forbeholder seg retten til når som helst å tilbakekalle slike kampanjer. Ved avslutning eller tilbakekalling av en kampanje gjelder disse Vilkårene uten endringer. Tilbud på spesifikke varer på Nettstedet gjelder for en begrenset periode og så lenge lageret rekker.

6. GAVEKORT

Gavekort som selges på Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no), er gyldige i to år fra utstedelsesdato og kan brukes i Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) nettbutikk. Når gyldighetsperioden utløper, kan ikke kortet brukes som betalingsmiddel. Det kan ikke aktiveres igjen, og restverdi kan ikke refunderes. Gavekortet er et verdipapir som må oppbevares trygt. Det kan ikke veksles i penger. Mistet eller stjålet kort erstattes ikke.

7. LEVERING OG TRANSPORT

7.1

Varer som fins på lager leveres normalt innen det antall arbeidsdager som angis på Nettstedet. Dersom ikke særskilt er blitt avtalt (f.eks. i forbindelse med reservasjon av varer som ikke fins på lager), skjer leveransen senest 30 arbeidsdager fra tidspunktet Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) har bekreftet bestillingen skriftlig gjennom ordrebekreftelsen.


7.2

Den forventede leveringstiden av varen fremgår av ordrebekreftelsen, i kassen og/eller på den aktuelle varesiden på Nettstedet. Dersom ikke noe annet særskilt er blitt avtalt og en leveranse tar mer enn 30 arbeidsdager, og dette ikke skyldes deg som kunde, har du rett til å heve kjøpet.


7.3

Dersom pakker skal løses ut, skal Du gjøre dette innen den tiden som angis i hentemeldingen. Pakker skal normalt hentes personlig med gyldig legitimasjon og ordrenummer. Du får alltid en hentemelding som viser når og hvor pakker skal hentes. Hentemelding skal skje via e-post, vanlig post, samt dersom Du har oppgitt mobilnummer, også via telefonsamtale eller SMS. Dersom Du ikke henter ut pakken, har Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) rett til å debitere deg en avgift på 200 kroner.

8. ANGRERETT


8.1

Ved kjøp av varer på Nettstedet gjelder alltid 30 dagers angrerett. Dette innebærer at Du har rett til å angre på kjøpet ditt ved å melde fra til Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) om dette innen 30 dager etter at Du eller din representant har tatt imot den bestilte varen (angrefristen). Angrerett eller bytterett gjelder ikke for personlige plakater, siden de tilpasses og trykkes på bestilling.


8.2

Dersom du ønsker å angre på kjøpet skal Du, innen angrefristen er utløpt, sende en klar og tydelig beskjed til Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) på den måten som angis her. Du skal oppgi navn, adresse og annen relevant informasjon, f.eks. ordrenummer, fakturanummer og navn på varen i beskjeden.


8.3

Ved å benytte deg av angreretten betaler Du returfrakten og står til ansvar for varens forfatning etter at Du har mottatt varen samt under returfrakten. Varen skal sendes i retur innen 30 dager regnet fra den datoen meldingen om benyttelse av angreretten ble gitt til Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no). Varen skal sendes godt innpakket, i fin forfatning og i originalesken.


8.4

Når Du angrer på kjøpet ditt betaler Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) tilbake det beløpet som Du har betalt for varen, inkludert leveringskostnader. Unntak gjelder for eventuelle ekstra leveringskostnader som følge av at Du har valgt en annen leveransemåte enn den standardleveransen som Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) tilbyr. Ved retur av deler av ordren tilbakebetales ikke leveringskostnaden. På det beløpet som skal tilbakebetales har Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) rett til å trekke fra en sum som tilsvarer varens verdireduksjon sammenlignet med varens opprinnelige verdi, dersom og i den grad en slik verdireduksjon skyldes at Du har håndtert varen i større utstrekning enn det som er nødvendig for å fastslå varens egenskaper eller funksjon.


8.5

Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) betaler snarest tilbake beløpet, dog senest innen 14 dager fra og med den datoen Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) mottok din beskjed om at du benytter deg av angreretten. Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) kan likevel vente med tilbakebetalingen til Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) har mottatt varen eller Du har vist at varen er sendt tilbake, f.eks. med en innleveringskvittering. Tilbakebetalingen kommer til å skje til deg via det betalingsalternativet som Du valgte, forutsatt at ikke noe annet er avtalt eller at det fins hindringer for en slik tilbakebetaling.

9. GARANTI OG REKLAMASJON

9.1

Visse av Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) varer kan omfattes av garanti. Informasjon om eventuell garantitid og særskilte garantivilkår for de respektive varene fins på Nettstedet eller i disse Vilkårene. Garanti for varer dekker kun opprinnelige fabrikasjonsfeil, og dermed ikke feil som oppstår ved eller etter en egen endring av varens funksjon eller utseende, slik om ombygging, oppgradering eller annen konfigurering av varen. Din ordrebekreftelse gjelder som garantibevis.


9.2

Reklamasjonsretten dekker varer som er feilaktige etter gjeldende kjøpslover. En kunde som ønsker å gjøre gjeldende feil i en bestilt vare skal kontakte Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) så snart som mulig etter at feilen er oppdaget via de kontaktopplysningene som oppgis på Nettstedet. Reklamasjoner som gjøres innen to måneder fra tidspunktet Du oppdaget feilen anses alltid å ha blitt oppgitt i rett tid. Du har 3 års reklamasjonsrett på varer kjøpt på Nettstedet.


9.3

Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) står for returfrakten for godkjente reklamasjoner.


9.4

Når en reklamert vare et returnert og reklamasjonen godkjent, kommer Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) til å kompensere deg i overensstemmelse med gjeldende kjøpslover. Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) streber etter at dette skal skje innen 14 dager fra det tidspunktet Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) mottok reklamasjonen, men det kan ta lengre tid avhengig av varens art. Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon dersom det viser seg at varen ikke er feilaktig i henhold til gjeldende kjøpslover.

9.5

Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) garanti dekker ikke problemer eller skader som skyldes:
• ytre omstendigheter, for eksempel tap, tyveri elle brann, eller skader som skyldes vann eller andre væsker
• feil bruk eller uforsiktighet, for eksempel rifter, bulker, skader, at produktet har blitt mistet i bakken og så videre
• estetiske endringer som skyldes normal slitasje, for eksempel mindre riper, slitasje i materialet, maling som flasser og så videre
• uhell eller forsøk på å reparere eller modifisere produktet som ikke ble utført av Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no)

Hvis du ikke følger vedlikeholdsinstruksjonene, vil ikke garantien være gyldig. Denne garantien verken begrenser eller erstatter gunstigere vilkår som definert i lovverket.

10. LENKER

Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) kan lenke til andre nettsteder som ligger utenfor Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) kontroll, og nettsteder utenfor Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) kontroll kan lenke til Nettstedet. Selv om Merk Alt AS (bedriftstempel.no) forsøker å sikre at Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) kun lenker til nettsteder som deler Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) forskrifter til personopplysning og sikkerhet ifølge Integritetspolicyen, er Merk Alt AS (bedriftstempel.no) ikke ansvarlig for beskyttelse eller taushetsplikt for informasjon eller personopplysninger som Du stiller til rådighet på andre nettsteder. Du bør utvise forsiktighet og lese personopplysningsforskriftene for det aktuelle Nettstedet.

11. FORCE MAJEURE

Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) påtar seg ikke ansvar for forsinkelser forårsakes av omstendigheter som Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) ikke har kunnet råde over, slik som allmenn arbeidskonflikt, ekstreme værforhold, krig, brann, lynnedslag, terrorangrep, endret myndighetsbestemmelse, tekniske problemer, feil med elektrisk forbindelse, telefon- eller dataforbindelse eller annen kommunikasjon, samt feil eller forsinkelser i tjenester fra underleverandør på grunn av de omstendighetene som er angitt. Disse omstendighetene skal utgjøre fritaksgrunner som medfører fritak fra skadeerstatning og andre sanksjoner. Dersom en slik situasjon skulle oppstå, informerer Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) deg delvis i begynnelsen og delvis på slutten av tiden for den aktuelle situasjonen. Har omstendighetene vart lenger enn to måneder, har både Du og Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) rett til å heve kjøpet med umiddelbar virkning.

12. ENDRINGER AV VILKÅRENE

Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) forbeholder seg retten til å foreta endringer i disse Vilkårene når som helst. Alle endringer av disse Vilkårene kommer til å publiseres på Nettstedet. Endringer gjelder fra det tidspunktet Du har akseptert Vilkårene (i forbindelse med et nytt kjøp eller ved besøk på Nettstedet), alternativt 30 dager etter at Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) har informert deg om endringene. Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) anbefaler likevel at Du holder deg oppdatert på Nettstedet regelmessig slik at du er klar over eventuelle endringer av Vilkårene.

13. UGYLDIGHET

Dersom en kompetent domstol, myndighet eller voldgiftsrett skulle komme frem til at en bestemmelse i disse Vilkårene er ugyldig eller ikke tvangskraftig, skal bestemmelsen det gjelder og alle øvrige bestemmelser være gjeldende og tvangskraftige i den utstrekning som anvendelig lov tillater. De bestemmelser som er blitt erklært ugyldige eller som ikke kan håndheves kommer til å bli erstattet av relevante juridiske veiledninger og råd,

14. ANVENDELIG LOV OG TVIST

14.1

Enhver tvist som måtte oppstå skal søkes løst i minnelighet ved drøftelser med Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) kundetjeneste. Dersom minnelig løsning ikke kan oppnås, skal Nordic Office Supplies AS (bedriftstempel.no) etterleve beslutningene fra Forbrukertvistutvalget eller tilsvarende myndighet i andre europeiske land.


14.2

En eventuell tvist hva gjelder tolkningen eller anvendelsen av disse Generelle vilkårene skal reguleres av og tolkes i henhold til norsk lovgivning og skal eksklusivt avgjøres av domstolene i Norge.
________________________________________

Disse vilkårene er fastsatt av Nordic Office Supplies AS 03.12.2021


Rull til toppen